**********************************************************************************************************************************************************************************

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie                                                                                                                                                                              Łasin, dnia 02.06.2023 r.

ul. Konarskiego 16

86-320 Łasin

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie na podstawie art. 8 ³ ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych DZ.U. 2023. 438 ze zm. zawiadamia, że w dniu 27.06.2023 r. o godzinie 1700 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie przy ulicy Konarskiego 16 w sali narad oznaczonej numerem 1 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Komisji skrutacyjno-wnioskowej.

4. Sprawozdanie komisji skrutacyjno-wnioskowej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 rok – Uchwała 1/2023.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok – Uchwała 2/2023.

7. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2022 – Uchwała 3/2023.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022roku–Uchwała 4/2023.

9. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielni i podjęcie Uchwały 5/2023.

10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

             – Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Kowalskiemu – Uchwała 6/2023,

             – Członkowi Zarządu Łucji Andrzejewskiej – Uchwała 7/2023.

11. Wskazanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

12. Wybór członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni – Uchwała 8/2023.

13. Podjęcie uchwał w innych sprawach, jeśli występują.

14. Dyskusja i wolne wnioski.

15. Odczytanie protokołu Komisji skrutacyjno-wnioskowej.

16. Zakończenie obrad.

Zarząd informuje także, że:

I. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

II. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt I w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

III. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.

UWAGA: Materiały będące przedmiotem uchwał będą wyłożone do wglądu od 12.06.2023r. w siedzibie SM, pokój numer 9 w godzinach od 730 do 1400.Członkowie mogą także zgłaszać na piśmie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie.

                                                                                                                                                                                                          Zarząd SM

**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin, dnia 11.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

na wynajem lokalu o pow. 250m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 250 m2 wraz z pomieszczeniami sanitarnymi wyposażony w pełną infrastrukturę mediów: centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę z kanalizacją, osobne zasilanie elektryczne, instalację alarmową, itd. Lokal znajduje się na parterze i posiada również rampę załadunkową. Przy lokalu znajduje się parking na około 30 miejsc.

Cena do negocjacji.

Lokal w zależności od indywidualnych potrzeb może być wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze:

  • handlowym

  • biurowo – administracyjnym,

  • punktu usługowego

  • prowadzenia usług terapii zajęciowej,

  • świadczenia usług rekreacyjnych,

  • rehabilitacji osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych,

  • prowadzenia kursów i szkoleń,

  • prowadzenia gabinetów lekarskich,

  • innych o zbliżonym profilu.

Zainteresowani bliższe informacje mogą uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej, Łasin ul. Konarskiego 16 lub

pod nr tel. 56 466 47 52.